Želite da vidite još?

Ulogujte se
Nemate nalog? Registrujte se

Tri vrste i tri kombinacije

Postoje tri vrste žena:
1. žene sadisti
2.žene mazohisti
3.željene žene

U prvu grupu spadaju uglavnom fizički neprivlačne, osrednje privlačne i/ili neharizmatične žene.Da bi takve zavele muškarca, one pribegavaju manipulaciji kako bi ostavile utisak stalne neuhvatljivosti. Takva manipulacija je svojevrsni sadizam prema muškarcu, ali su muškarci uglavnom naivni pa to poigravanje živcima ne shvataju kao nameravanu manipulaciju nad njima da bi ostali vezani za ženu koja nema dovoljno stvarnih kvaliteta kojima bi ih vezala za sebe. Za njih ostaju vezani ili neinteligentni ili neprivlačni muškarci.

U drugu grupu spadaju žene fizički neprivlačne, osrednje privlačne i neharizmatične. Da bi zavele muškarca, one pribegavaju manipulaciji i zauzimaju pozu žrtve u bilo kakvim okolnostima i iz te pozicije se trude da muškarca vežu stvaranjem osećaja krivice kod njega za bilo šta. Budući da su neharizmatične, bez obzira na to koliko su fizički privlačne ili neprivlačne, one samo iz te ,,žrtvene poze“ mogu privremeno vezati muškarca za sebe. Ako je muškarac neharizmatičan kao i one, opstaće dugo zajedno. Ako on poseduje izvesnu harizmu, odnos sa neharizmatičnom ženom će početi da ga guši i tražiće izlaz iz takve veze.

U treću grupu spadaju željene žene, osrednje privlačne do privlačne i harizmatične. One su kao takve željene, muškarci ih žele pa nemaju nikakvu potrebu za manipulisanjem. One samim svojim postojanjem, takve kakve su, privlače muškarce i na njima je samo da izaberu kojem će da se posvete i da ga vole svim srcem, čisto, nežno i bez zadrški. Kako manipulisanje tuđim osećanjima smatraju nižim nivoom opštenja sa muškarcima, ove žene ne pristaju ni na manipulacije usmerene od muškarca ka njima te ih muški manipulanti ne privlače. Muški manipulanti ih ne privlače jer one uvek mogu da biraju između nezdravog odnosa sa manipulantom i zdravog odnosa sa nekim drugim muškarcem koji im je sličan po vrlinama. Željene žene i željeni muškarci jedni druge poštuju upravo zbog vrlina koje su im zajedničke: privlačnost i harizma.

Sve ovo važi i za muškarce.

Suštinsko i šire posmatranje unakrsnih odnosa između ove tri vrste oba pola daje precizne zaključke.
Dva zla se sudaraju i međusobno uništavaju bili različiti ili slični po svim drugim osobinama.
Dobro i zlo se razilaze da bi i dobro i zlo pojedinačno opstali ma koliko bili slični ili različiti po svim drugim osobinama.
Dva dobra se se spajaju u savršenu čvrstu celinu i razvijaju zajedno ma koliko bili slični ili različiti po svim drugim osobinama.