Želite da vidite još?

Ulogujte se
Nemate nalog? Registrujte se
Profili

Osnovni profil

  • pun pristup sadržaju sajta
  • video lekcije za učenje engleskog jezika.
  • vežbanja za samostalan rad

Promotivna cena: 1000 din/mesečno

Interaktivni

  • pun pristup sadržaju sajta
  • video lekcije za učenje engleskog jezika.
  • vežbanja za samostalan rad
  • pristup dodatnim alatkama i funkcijama sajta koji omogućuje svakodnevne konsultacije sa predavačem i dodatna pisana, audio, video, slikovna objašnjenja i mogućnost dopunskih časova onlajn putem aplikacija dostupnih na sajtu.

Promotivna cena: 4000 din/mesečno

Registruj se - Basic profil